GreekEnglish (United Kingdom)
Αρχική Τομείς Δραστηριότητας
Διαμεσολάβηση PDF Εκτύπωση E-mail

Στην Ελλάδα η διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3898/12.12.2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις» με τον οποίο ενσωματώθηκε στη νομοθεσία της χώρας μας η Οδηγία 2008/52/ΕΚ της ΕΕ περί Διαμεσολάβησης.

Σε διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου (αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές), εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς.

Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν ο διαμεσολαβητής, τα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. Ο Διαμεσολαβητής είναι τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, ειδικά εκπαιδευμένος από τους φορείς κατάρτισης των άρθρων 5 και 6 του ν. 3898/2010 και συγκεκριμένα από αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες που συνιστούν από κοινού ένας Δικηγορικός Σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης στους άνω φορείς, ο υποψήφιος διαμεσολαβητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις που διενεργούνται από ειδική επιτροπή εξετάσεων υποψηφίων διαμεσολαβητών και στη συνέχεια το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χορηγεί τη σχετική διαπίστευση στους επιτυχόντες διαμεσολαβητές και καταρτίζει τους πίνακες διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που διανέμονται στα Δικαστήρια της χώρας.

Βασικά στοιχεία της διαμεσολάβησης που προβλέπονται ρητά στο ν. 3898/2010 είναι η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο της διαδικασίας. Πολύ σημαντική δε είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 9 του ν. 3898/2010 σχετικά με την εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα στα μέρη να προσδώσουν στη συμφωνία τους εκτελεστό χαρακτήρα με την κατάθεση του πρακτικού διαμεσολάβησης στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, υπό την προϋπόθεση ότι περιέχεται συμφωνία που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά. Ιδιαίτερη δικονομική σημασία έχει και η πρόβλεψη του άρθρου 11 του ν. 3898/2010 σχετικά με τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες, όπου ορίζεται ότι η προσφυγή στη διαμεσολάβηση διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Το δικηγορικό γραφείο "SKG LAWYERS" μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες παράστασης δικηγόρου σε διαμεσολάβηση, ενώ υπάρχει δυνατότητα να υπαχθούν υποθέσεις σε διαμεσολάβηση κατόπιν κοινής συμφωνίας με την αντίδικο πλευρά.